Výuka a výcvik v autoškole

Autoškola Kodet  byla založena již v roce 1998. V současné době je zastoupena v Benešově a Vlašimi. K výcviku používáme moderní a věřím, že pro většinu žáků, atraktivní výcviková vozidla. Jsou to vozidla světových značek, jako např. terénní pick-up Mitsubishi L200 Di-D, soupravu Iveco Eurocargo s přívěsem Agados Dona, ale také moderní motocykly Yamaha, Honda, KTM a BMW. Aktuálně jsme zařadili mezi výcviková vozidla motocykl BMW F800R pro nejvyšší skupinu řidičského oprávnění:  A – bez omezení.

V současné době, z kapacitních důvodů, zajišťujeme výuku a výcvik výhradně na skupiny řidičských oprávnění B96, BE, C, CE a A bez omezení. Pro zájemce, kteří požadují přezkoušení odborné způsobilosti jsme schopni zajistit tento úkon pouze na skupinu B, na ostatní uvedené skupiny pouze po předchozí domluvě.

Základním principem fungování autoškoly je zajištění maximální přípravy žadatelů pro jejich budoucí samostatnou praxi. Proto se plně věnujeme žákům po celou dobu jejich přípravy a pokud zákonné požadavky nejsou splněny v normových hodinách, doplňujeme výuku v výcvik tak, aby žáci nejen úspěšně složili závěrečné zkoušky, ale aby se s klidným svědomím mohli po získání řidičských oprávnění samostatně a pokud možno bezpečně, pohybovat v současném velice hektickém provozu.

Autoškolu je nutné brát jako “ základy řidičského umění „, takže se snažíme o to, aby každý absolvent naší autoškoly měl ty své základy co nejpevnější a nejbezpečnější. Právě zde platí prastaré přísloví: „těžko na cvičišti, lehko na bojišti“!

Na každém budoucím řidiči pak závisí, zda si vybere autoškolu podle ceny, nebo podle nabízených služeb a kvality přípravy. A pro co se rozhodnete právě Vy?

Před závěrečnou zkouškou musí žadatel uhradit příslušnému městskému úřadu správní poplatek dle zákona. V současné době to je za první celou zkoušku 700,-Kč.

Dále Vám pro jednodušší přístup k informacím nabízíme několik zajímavých odkazů na stránky s dopravně-bezpečnostní tematikou:

 

Informační server Ministerstva dopravy ČR:www.mdcr.cz
Centrum služeb pro silniční dopravu:www.cspsd.cz
CE Solution – ECODrive:www.ecodrive.cz
Besip: www.ibesip.cz
Zkušební testy:e-testy
Řidičské oprávnění sk. B96

Jízdní souprava složená z motorového vozidla sk. B a přípojného vozidla s max. přípustnou hmotností převyšující 750kg, pokud největší povolená hmotnost této soupravy převyšuje 3,5t, ale nepřevyšuje 4 250kg. Zkouška se skládá pouze z praktické jízdy s výcvikovou soupravou.

2.600,-Kč bez DPH
Řidičské oprávnění sk. B+E

Jízdní souprava složená z motorového vozidla skupiny B a přípojného vozidla těžšího než 750 kg, avšak do hmotnosti 3,5t. Lze udělit jen držiteli oprávnění skupiny B. Zkouška se skládá ze závěrečného testu a zkušební jízdy s výcvikovou soupravou.

4.050,- Kč bez DPH
Řidičské oprávnění sk. C

Motorová vozidla s výjimkou traktorů o maximální přípustné hmotnosti převyšující 3,5t a maximálně osmi místy k sezení mimo místa řidiče. K vozidlu může být připojeno přípojné vozidlo o nejvyšší povolené hmotnosti do 750kg. Řidičské oprávnění skupiny C opravňuje i k řízení vozidel skupiny C1. Lze jej udělit jen držiteli oprávnění skupiny B. Zkouška se skládá ze závěrečného testu, 3 otázek z nauky o konstrukci a údržbě a zkušební jízdy s výcvikovou soupravou.​

13.400,-Kč bez DPH
Řidičské oprávnění sk. C+E

Jízdní souprava složená z motorového vozidla skupiny C a přípojného vozidla. Řidičské oprávnění skupiny C + E opravňuje i k řízení jízdních souprav spadajících do skupiny B + E nebo C1 + E. Řidičské oprávnění skupiny C + E ve spojení s řidičským oprávněním skupiny D platí i pro jízdní soupravy spadající do skupiny D + E. Lze jej udělit jen držiteli oprávnění skupiny C. Zkouška se skládá ze závěrečného testu, 3 otázek z nauky o konstrukci a údržbě a zkušební jízdy s výcvikovou soupravou.​

5.200,-Kč bez DPH
Řidičské oprávnění sk. A bez omezení

Motocykly s postranním vozíkem nebo bez něj. Tříkolová motorová vozidla nespadající do skupiny A1 (tj. s vyšším výkonem než 15 kW). Řidičské oprávnění pro skupinu A platí i pro vozidla skupin A2 a A1. Řidičské oprávnění pro skupinu A opravňuje také k řízení čtyřkolových vozidel o výkonu motoru do 15 kW a hmotnosti v nenaloženém stavu do 400 kg.

7.600,-Kč bez DPH
Řidičské oprávnění RA2/A

Doplňovací výcvik pro držitele ŘO sk. A2 s praxí déle než 2 roky.

5.370,-Kč bez DPH
Vrácení ŘO sk. B 2.500,-Kč bez DPH

Vrácení zadrženého ŘP se skupinou ŘO B (např. po vybodování, nebo po zákazu řízení soudem či správním orgánem).

2.500,-Kč bez DPH
Vrácení ŘO sk. B a B+E 2.800,-Kč bez DPH

Vrácení zadrženého ŘP se skupinami ŘO B a BE (např. po vybodování, nebo po zákazu řízení soudem či správním orgánem).​

2.800,-Kč bez DPH
Vrácení ŘO sk. B a C 5.100,-Kč bez DPH

Vrácení zadrženého ŘP se skupinami ŘO B a C (např. po vybodování, nebo po zákazu řízení soudem či správním orgánem).​

5.100,-Kč bez DPH

VVrácení zadrženého ŘP se skupinami ŘO B, BE, C a CE (např. po vybodování, nebo po zákazu řízení soudem či správním orgánem).​

5.700,-Kč bez DPH

Uvedené ceny platí při minimálním počtu požadovaných vyučovacích hodin a pro předvedení absolventa k řádnému termínu zkoušky.

Ceny nezahrnují správní poplatky za provedení závěrečných zkoušek a vystavení nového průkazu.

Scroll to Top