Autoškola Kodet

Základním principem fungování naší autoškoly je zajištění maximální přípravy žadatelů pro jejich budoucí samostatnou praxi. Proto se plně věnujeme žákům po celou dobu jejich přípravy a pokud zákonné požadavky nejsou splněny v normových hodinách, doplňujeme výuku v výcvik tak, aby žáci nejen úspěšně složili závěrečné zkoušky, ale zejména, aby se s klidným svědomím mohli po získání řidičských oprávnění samostatně a pokud možno bezpečně, pohybovat v současném hektickém silničním provozu.

Autoškolu je nutné brát jako „základy řidičského umění”, takže se snažíme o to, aby každý absolvent naší autoškoly měl ty své základy co nejpevnější a nejbezpečnější. Právě zde platí prastaré přísloví nejvíce: „Těžko na cvičišti, lehko na bojišti“! Na každém budoucím řidiči pak závisí, zda si vybere autoškolu podle ceny, nebo podle nabízených služeb a kvality přípravy. A pro co se rozhodnete právě Vy?

Před závěrečnou zkouškou musí žadatel uhradit příslušnému městskému úřadu správní poplatek dle zákona. Za první (řádnou) zkoušku je tento poplatek ve výši 700,-Kč.

 

Důležité odkazy:

Informační server Ministerstva dopravy ČR:www.mdcr.cz
Centrum služeb pro silniční dopravu:www.cspsd.cz
CE Solution – ECODrive:www.ecodrive.cz
Besip:www.ibesip.cz
Zkušební testy:e-testy