Příjmení a jméno školeného zaměstnance:

PEJŘIL Roman

Datum narození:

31.07.1986

Třída jeřábů:

Specifikace třídy:

Platí od:

Třída jeřábů:

O

Specifikace třídy:

zdvihadla, jeřáby s ručním pohonem nebo jeřáby s nejméně jedním ručním pohonem, mostové, portálové a konzolové a sloupové jeřáby s kočkou nebo kladkostrojem ovládané ze země

Platí od:

21.11.2008

Třída jeřábů:

A

Specifikace třídy:

mostové, portálové a konzolové jeřáby s kočkou nebo kladkostrojem ovládané z koše nebo kabiny, nebo pomocí dálkového ovládání

Platí od:

22.06.2023

Třída jeřábů:

AS

Specifikace třídy:

mostové jeřáby speciálního použití, jako např. formovací, sázecí, licí, stripovací a klešťové

Platí od:

Třída jeřábů:

B

Specifikace třídy:

věžové, sloupové, derikové a portálové jeřáby s výložníkem

Platí od:

Třída jeřábů:

C

Specifikace třídy:

kolejové a železniční výložníkové jeřáby

Platí od:

Třída jeřábů:

D

Specifikace třídy:

mobilní jeřáby

Platí od:

19.06.2024

Třída jeřábů:

E

Specifikace třídy:

plovoucí jeřáby

Platí od:

Třída jeřábů:

F

Specifikace třídy:

lanové jeřáby

Platí od:

Třída jeřábů:

N

Specifikace třídy:

nakládací jeřáby, hydraulické ruky

Platí od:

22.06.2023

Třída jeřábů:

S

Specifikace třídy:

technologické manipulátory, jeřábové příslušenství stavebních strojů, vysokozdvižných vozíků apod.

Platí od:

Vazač, signalista

Platí od:

21.11.2008

Poznámka
MJ13203

Datum posledního pravidelného školení

19.06.2024

Třída vozíků:

Platí od:

Specifikace třídy:

Platí od:

Třída vozíků:

A I

Specifikace třídy:

3.1.1 vozíky s pevnou plošinou a zároveň 3.2.1 vozíky se spalovacím motorem

Platí od:

Třída vozíků:

A II

Specifikace třídy:

3.1.1 vozíky s pevnou plošinou a zároveň 3.2.2 elektrovozíky

Platí od:

Třída vozíků:

B I

Specifikace třídy:

3.1.2 vozíky tažné a tlačné a zároveň 3.2.1 vozíky se spalovacím motorem

Platí od:

Třída vozíků:

B II

Specifikace třídy:

3.1.2 vozíky tažné a tlačné a zároveň 3.2.2 elektrovozíky

Platí od:

Třída vozíků:

W I

Specifikace třídy:

3.1.3 vozíky zdvižné a zároveň 3.2.1 vozíky se spalovacím motorem

Platí od:

21.11.2008

Třída vozíků:

W II

Specifikace třídy:

3.1.3 vozíky zdvižné a zároveň 3.2.2 elektrovozíky

Platí od:

Třída vozíků:

M

Specifikace třídy:

3.1 vozíky s pevnou plošinou, vozíky tažné a tlačné a vozíky zdvižné bez pohonu dle 3.2

Platí od:

Třída vozíků:

ZSP

Specifikace třídy:

Zemní stroj s paletizačními vidlemi

Platí od:

Poznámka
Náhrada za 002/2008 ZK 348

Datum posledního pravidelného školení

19.06.2024

Třída plošiny:

Specifikace třídy:

Platí od:

Třída plošiny:

SŠPP – JS

Specifikace třídy:

Stožárová šplhací pracovní plošina jednostožárová

Platí od:

Třída plošiny:

SŠPP – VS

Specifikace třídy:

Stožárová šplhací pracovní plošina vícestožárová

Platí od:

Třída plošiny:

ZPP – BMÚ

Specifikace třídy:

Závěsná pracovní plošina pro údržbu opláštění budov

Platí od:

Třída plošiny:

ZPP – TSP

Specifikace třídy:

Závěsná pracovní plošina dočasná

Platí od:

Třída plošiny:

PZPP – A1

Specifikace třídy:

Pojízdná zdvihací pracovní plošina se svislým průmětem zatížení uvnitř klopných hran – pojezd s plošinou jen v přepravní poloze

Platí od:

Třída plošiny:

PZPP – A2

Specifikace třídy:

Pojízdná zdvihací pracovní plošina se svislým průmětem zatížení uvnitř klopných hran – pojezd se zvednutou plošinou je ovládán z jednoho místa na podvozku

Platí od:

Třída plošiny:

PZPP – A3

Specifikace třídy:

Pojízdná zdvihací pracovní plošina se svislým průmětem zatížení uvnitř klopných hran – pojezd se zvednutou plošinou je ovládán z jednoho místa na plošině

Platí od:

Třída plošiny:

PZPP – B1

Specifikace třídy:

Pojízdná zdvihací pracovní plošina se svislým průmětem zatížení mimo klopných hran – pojezd s plošinou jen v přepravní poloze

Platí od:

Třída plošiny:

PZPP – B2

Specifikace třídy:

Pojízdná zdvihací pracovní plošina se svislým průmětem zatížení mimo klopných hran – pojezd se zvednutou plošinou je ovládán z jednoho místa na podvozku

Platí od:

Třída plošiny:

PZPP – B3

Specifikace třídy:

Pojízdná zdvihací pracovní plošina se svislým průmětem zatížení mimo klopných hran – pojezd se zvednutou plošinou je ovládán z jednoho místa na plošině

Platí od:

Poznámka

Datum posledního pravidelného školení

Třída prostředků:

Specifikace třídy:

Platí od:

Třída prostředků:

PŘP

Specifikace třídy:

Přenosná řetězová pila

Platí od:

Třída prostředků:

K

Specifikace třídy:

Křovinořezy

Platí od:

Třída prostředků:

MP

Specifikace třídy:

Mechanizační prostředky uvedené v poznámce

Platí od:

Poznámka

Datum posledního pravidelného školení

Třída stroje:

Použití

Platí od:

Třída stroje:

Použití:

Platí od:

Poznámka

Datum posledního pravidelného školení

Třída zařízení:

Použití

Platí od:

Třída zařízení:

Použití:

Platí od:

Poznámka

Datum posledního pravidelného školení