Ceník služeb a kurzů

Zde uvádíme nejčastější poskytované služby, které si zákazníci mohou objednat a získat v Vzdělávací institut Benešov a Autoškola Kodet a jejich ceny. Všechny ceny dalších poskytovaných akreditovaných kurzů naleznete v jednotlivých sekcích.

Výuka a výcvik k získání řidičského oprávnění skupiny A bez omezení pro držitele řidičského oprávnění skupiny A2 (po 2 letech) – doplňovací výcvik

5.370,-Kč bez DPH

Výuka a výcvik k získání řidičského oprávnění skupiny A bez omezení

8.600,-Kč bez DPH

Řidičské oprávnění skupiny B96 pro žadatele, který již vlastní ŘO skupiny B a potřebuje mít možnost jezdit se soupravou do 4.250kg.

2.900,-Kč bez DPH

Řidičské oprávnění B+E umožňuje držiteli řídit soupravu vozidel složenou z tažného vozidla sk.B s přípojným vozidlem kategorie O2 (přívěs do celkové hmotnosti 3.500kg).

4.400,-Kč bez DPH

Rozšíření řidičského oprávnění skupiny B na skupinu T. Opravňuje k řízení traktorů a samojízdných pracovních strojů včetně nesených pracovních zařízení, nebo s přípojným vozidlem.

7.500,-Kč bez DPH

Řidičské oprávnění skupiny C opravňuje k řízení vozidel k přepravě nákladu s celkovou hmotností větší než 3.500kg.

14.100,-Kč bez DPH

Řidičské oprávnění C+E umožňuje držiteli řídit soupravu vozidel složenou z tažného vozidla sk.C s přípojným vozidlem s celkovou hmotností více než 750kg.

6.000,-Kč bez DPH

Kondiční jízdy

Kondiční jízda pro vozidla skupiny A/B96/B+E/T v rozsahu 1 vyučovací hodiny (45 minut)

600,-Kč bez DPH

Kondiční jízda pro vozidla skupiny C v rozsahu 1 vyučovací hodiny (45 minut)

900,-Kč bez DPH

Kondiční jízda pro vozidla skupiny C+E v rozsahu 1 vyučovací hodiny (45 minut)

1.100,-Kč bez DPH

Pravidelné školení profesní způsobilosti řidičů v rozsahu 7 hodin (od 20 zaměstnanců poskytujeme smluvně množstevní slevu)

1.000,-Kč bez DPH/os.

Pravidelné školení profesní způsobilosti řidičů v rozsahu 35 hodin (od 20 zaměstnanců poskytujeme smluvně množstevní slevu)

6.000,-Kč bez DPH/os.

Vstupní školení profesní způsobilosti řidičů v rozsahu 140 hodin

25.700,-Kč bez DPH/os.

Pravidelné školení řidičů referentů (od 20 zaměstnanců poskytujeme smluvně množstevní slevu)

350,-Kč bez DPH/os.