Kvalifikační kurzy jeřábníků a vazačů s oprávněním signalisty

Rádi bychom upozornili zájemce o kvalifikaci v tomto oboru, že ČSN ISO 12480-1 až 5 jeřáby a ČSN ISO 9926-1 výcvik jeřábníků, jsou platné již od roku 1990, tudíž naše společnost zajišťuje přípravu jeřábníků, vazačů a signalistů dle uvedených norem, nikoliv podle již neplatných norem a předpisů.

V současné době je naše společnost certifikována u certifikační autority Internationale Education Society Ltd. London, takže kurzy jsou akreditovány a absolventi mohou získat nejen osvědčení o absolvování kvalifikačního kurzu a průkaz obsluhy manipulačních vozíků, ale také mezinárodně uznávaný certifikát IES.

Kurzy obsluhy jeřábů jsou rozděleny na získání jeřábnických průkazů tříd O, A, B, D, N a S. Jeřábnický průkaz třídy  O opravňuje k ovládání jednoduchých zdvihadel, jeřábů s ručním pohonem a jeřáby s kočkou nebo kladkostrojem ovládané ze země. Třída A opravňuje k ovládání jeřábů s kočkou nebo kladkostrojem ovládaných z koše nebo kabiny, případně dálkovým ovládáním. Do třídy B patří jeřáby věžové, sloupové, derikové a portálové jeřáby s výložníkem. Třída D jsou mobilní jeřáby. Třída jeřábů N opravňuje k ovládání nakládadcích jeřábů a hydraulické ruky. Poslední školenou třídou jeřábnického průkazu je třída S, která opravňuje k ovládání technologických manipulátorů, jeřábového příslušenství stavebních strojů, vysokozdvižných vozíků apod. Ostatní třídy jeřábnického průkazu jsou natolik specifické a v praxi málo používané, že se jejich výuce běžně nevěnujeme. Nicméně jsme schopni zajistit přípravu a zkoušky i na tyto třídy (AS, E, F…).

Kurz pro získání průkazu vazače je samostatný, ale lze jej sloučit do sdružené výuky a výcviku s jeřábnickým kurzem.