V kooperaci s PhDr. Kateřinou Noskovou  zajišťujeme dopravně-psychologické vyšetření v našem AŠS v Benešově. Psychotesty probíhají v zasedací místnosti AŠS MARKoS CZ, s.r.o. na adrese Benešov, Erbenova 134, hlavní budova, 1.patro. Parkování v areálu není možné, využijte boční ulice, nebo parkoviště u OD LIDL.

Dopravně psychologickému vyšetření je povinen se podrobovat:

a) držitel řidičského oprávnění pro skupinu C1+E, C nebo C+E, pokud řídí nákladní automobil o největší povolené hmotnosti převyšující 7 500 kg nebo speciální automobil, o největší povolené hmotnosti převyšující 7 500 kg nebo jízdní soupravu, která je složena z nákladního automobilu a přípojného vozidla nebo ze speciálního automobilu a přípojného
vozidla a jejíž největší povolená hmotnost převyšuje 7 500 kg,

b) držitel řidičského oprávnění pro skupinu D1+E, D nebo D+E, pokud řídí motorové vozidlo zařazené do některé z těchto skupin vozidel.

Dopravně psychologickému vyšetření je držitel řidičského oprávnění uvedený v předchozím odstavci povinen se podrobit před zahájením výkonu činnosti uvedené v přechozím odstavci, a dalšímu dopravně psychologickému vyšetření nejdříve šest měsíců před dovršením 50 let a nejpozději v den dovršení 50 let a dále pak každých pět let. Povinnost podrobit se dopravně psychologickému vyšetření před zahájením výkonu činnosti nevzniká, podrobil-li se držitel řidičského oprávnění uvedený v předchozím odstavci dopravně psychologickému vyšetření před získáním tohoto řidičského oprávnění, a ode dne provedení vyšetření neuplynulo ke dni zahájení výkonu činnosti více než 6 měsíců.

Dopravně psychologickému vyšetření je povinna se podrobit osoba, která žádá o vrácení řidičského oprávnění, které pozbyla v důsledku:

a) dosažení celkového počtu 12 bodů v bodovém hodnocení řidičů,
b) soudem uloženého trestu zákazu činnosti spočívajícího v zákazu řízení motorových vozidel,
c) správním orgánem uložené uloženého správního trestu zákazu činnosti spočívajícího v zákazu řízení motorových vozidel, byl-li tento správní trest uložen na dobu nejméně 6 měsíců, nebo
d) podmíněného odložení podání návrhu na potrestání nebo podmíněného zastavení trestního stíhání, v průběhu jehož zkušební doby se zavázala zdržet se řízení motorových vozidel.

Začátek psychotestů je vždy v 7:30. Předpokládaný konec mezi 10:30 a 12:30, v závislosti na počtu účastníků. Na vyšetření se dostavte s dostatečným předstihem.

Na dopravně-psychologické vyšetření si musí každý účastník přinést psací potřeby, kompenzační pomůcky (brýle, čočky, naslouchátko – kdo co potřebuje), aktuální výpis z evidenční karty řidiče  a v případě žadatelů o vrácení ŘP po vysloveném zákazu řízení či po dosažení 12 bodů musí žadatel přinést výpis z evidenční karty řidiče vystavené příslušným úřadem obce s rozšířenou působností a platný posudek zdravotní způsobilosti vydaný obvodním nebo závodním lékařem.

Vašemu výběru neodpovídají žádné produkty.