Naše společnost školí řidiče profesionály již od roku 1998, profesní způsobilost řidičů školíme od roku 2001 a od roku 2009 provozujeme akreditované školící středisko. V současné době máme schválené učebny v Praze, Benešově, Vlašimi, Voticích, Sedlčanech, Týnci nad Sázavou, Lokti, Dolních Kralovicích, Poříčanech, Pravech a další učebny průběžně doplňujeme podle potřeby a požadavků našich klientů. Školení profesní způsobilosti v našem AŠS zajišťují 3 lektoři stabilně a dalších 9 je připraveno doplnit náš tým v případě, že by ostatní lektoři byli vytíženi.

Pro řidiče, kteří si po roce 2008 nevyměnili své profesní průkazy, pro řidiče, kteří si nechali propadnout platnost nových profesních průkazů a dále pro řidiče, kteří získali řidičská oprávnění skupin C1 a C před datem 10.9.2009 a skupin D1 a D před datem 10.9.2008 jsme připravili pravidelné školení v rozsahu 35 hodin.

Žadatel o přijetí ke školení v rámci pravidelného školení profesní způsobilosti řidiče musí být držitelem řidičského oprávnění pro příslušnou skupinu a průkazu profesní způsobilosti řidiče, avšak podle platné legislativy může mít v době školení vysloven zákaz řízení.

Přihlašování na všechna školení profesní způsobilosti řidičů probíhá výhradně elektronickou formou, kdy každý účastník školení musí vyplnit přihlašovací formulář na konkrétní vypsaný termín.

Podáním závazné přihlášky účastník souhlasí s podmínkami akreditovaného školícího střediska MARKoS CZ, s.r.o., včetně stornopoplatků.