Školení profesní způsobilosti řidičů

Naše společnost školí řidiče profesionály již od roku 1998, profesní způsobilost řidičů školíme od roku 2001 a od roku 2009 provozujeme akreditované školící středisko. V současné době máme schválené učebny v Praze, Benešově, Vlašimi, Voticích, Sedlčanech, Týnci nad Sázavou, Lokti, Dolních Kralovicích, Poříčanech, Pravech a další učebny průběžně doplňujeme podle potřeby a požadavků našich klientů. Školení profesní způsobilosti v našem AŠS zajišťují 3 lektoři stabilně a dalších 9 je připraveno doplnit náš tým v případě, že by ostatní lektoři byli vytíženi.

Pro řidiče, kteří si po roce 2008 nevyměnili své profesní průkazy, pro řidiče, kteří si nechali propadnout platnost nových profesních průkazů a dále pro řidiče, kteří získali řidičská oprávnění skupin C1 a C před datem 10.9.2009 a skupin D1 a D před datem 10.9.2008 jsme připravili pravidelné školení v rozsahu 35 hodin. Toto školení máme v rámci akreditace školicího střediska schváleno v průběhu 4 dní.

Žadatel o přijetí ke školení v rámci pravidelného školení profesní způsobilosti řidiče musí být držitelem řidičského oprávnění pro příslušnou skupinu a průkazu profesní způsobilosti řidiče, avšak podle platné legislativy může mít v době školení vysloven zákaz v řízení.

Přihlašování na všechna školení profesní způsobilosti řidičů probíhá výhradně elektronickou formou, kdy každý účastník školení musí vyplnit přihlašovací formulář na konkrétní vypsaný termín.Podáním závazné přihlášky účastník souhlasí s podmínkami akreditovaného školícího střediska MARKoS CZ, s.r.o., včetně stornopoplatků.