Kurzy obsluhy MEWP – pohyblivých zdvižných pracovních plošin

1 000 7 000  bez DPH

Vstupní kurz obsluhy MEWP je určen pro osoby obsluhující pojízdné zdvihací pracovní plošiny (dále jen MEWP).

Pro účast na školení je nutné doložit potvrzený lékařský posudek a potvrzení o absolvování předepsané praktické přípravy pod dozorem stávajícího strojníka. Dokument (přihláška ke zkoušce) je ke stažení ve formátu pdf v nabídce kurzů.

Kurzovné zahrnuje výuku a výcvik podle závazných učebních osnov a dále zahrnuje poplatek za provedení zkoušky v řádném termínu.

Každý žadatel o průkaz obsluhy zemních strojů musí absolvovat předepsanou praktickou část výcviku pod dozorem stávající obsluhy MEWP v požadovaném rozsahu. Závěrečnou zkoušku skládá žadatel na tom stroji, na kterém vykonal praktický výcvik.

Takový stroj musí být v řádném technickém stavu a žadatel musí mít k dispozici nejen provozní deník, ale také návod k obsluze a údržbě v českém jazyce. Stroj musí být v zákonné lhůtě po provedené revizi.

Další informace

MEWP

Pravidelné školení obsluhy MEWP, Vstupní kurz obsluhy MEWP

Kurzy obsluhy MEWP – pohyblivých zdvižných pracovních plošin
1 000 7 000  bez DPH