Vstupní kurz jeřábníků a vazačů

1 000 7 000  bez DPH

Vstupní kurz jeřábků, vazačů a signalistů. Toto školení je  ukončeno závěrečnou zkouškou a v případě jejího úspěšného složení získá absolvent osvědčení o absolvování kvalifikačního kurzu, průkaz jeřábníka pro požadovanou třídu jeřábů a případně i mezinárodní certifikát IES s platností v EU.

Vyčistit
*
*
*
*
*
*
*

Popis

Vstupní školení školení jeřábníků, vazačů a signalistů. Začátek školení je v 07:30, ukončení školení je v 15:45.

Toto školení je  ukončeno závěrečnou zkouškou a v případě jejího úspěšného složení získá absolvent osvědčení o absolvování kvalifikačního kurzu, průkaz jeřábníka pro požadovanou třídu jeřábů a případně i mezinárodní certifikát IES s platností v EU.

Pro účast na školení je nutné doložit potvrzený lékařský posudek o zdravotní způsobilosti k výkonu činnosti jeřábníka, vazače a signalisty a dále potvrzení o absolvování předepsané praktické přípravy pod dozorem stávajícího jeřábníka. Dokument je ke stažení ve formátu pdf ve spodní části stránky.

Další informace

Třída jeřábnického průkazu

Jeřábnický průkaz třídy A (jeřáby s kočkou nebo kladkostrojem ovládané z koše nebo kabiny, případně dálkovým ovládáním) – EU, Jeřábnický průkaz třídy A (jeřáby s kočkou nebo kladkostrojem ovládané z koše nebo kabiny, případně dálkovým ovládáním) – ČR, Jeřábnický průkaz třídy B (jeřáby věžové, sloupové, derikové a portálové jeřáby s výložníkem) – ČR, Jeřábnický průkaz třídy B (jeřáby věžové, sloupové, derikové a portálové jeřáby s výložníkem) – EU, Jeřábnický průkaz třídy D (automobilní jeřáby) – ČR, Jeřábnický průkaz třídy D (automobilní jeřáby) – EU.Jeřábnický průkaz třídy N (nakládací hydraulická ruka) – ČR, Jeřábnický průkaz třídy N (nakládací hydraulická ruka) – ČR, Jeřábnický průkaz třídy N (nakládací hydraulická ruka) – EU, Jeřábnický průkaz třídy O (jednoduchá zdvihadla, jeřáby s ručním pohonem a jeřáby s kočkou nebo kladkostrojem ovládané ze země) – ČR, Jeřábnický průkaz třídy O (jednoduchá zdvihadla, jeřáby s ručním pohonem a jeřáby s kočkou nebo kladkostrojem ovládané ze země) – EU, Jeřábnický průkaz třídy S (technologické manipulátory, jeřábové příslušenství stavebních strojů, vysokozdvižných vozíků apod.) – ČR, Jeřábnický průkaz třídy S (technologické manipulátory, jeřábové příslušenství stavebních strojů, vysokozdvižných vozíků apod.) – EU, Vazač – ČR, Vazač – EU

Vstupní kurz jeřábníků a vazačů
1 000 7 000  bez DPH