Kurzy obsluhy stavebních strojů

12 000  bez DPH

Vstupní kurz obsluhy zemních strojů – kurz strojníků . Toto školení je ukončeno závěrečnou zkouškou konanou před komisí MPO ČR a v případě jejího úspěšného složení získá absolvent průkaz obsluhy zemních strojů pro danou skupinu strojů.

Pro účast na školení je nutné doložit potvrzený lékařský posudek a potvrzení o absolvování předepsané praktické přípravy pod dozorem stávajícího strojníka. Dokument (přihláška ke zkoušce) je ke stažení ve formátu pdf v nabídce kurzů.

Kurzovné zahrnuje výuku a výcvik podle závazných učebních osnov, dále zahrnuje poplatek za provedení zkoušky v řádném termínu, ale nezahrnuje správní poplatek za vystavení průkazu strojníka.

Každý žadatel o průkaz obsluhy zemních strojů musí absolvovat předepsanou praktickou část výcviku pod dozorem stávajícího strojníka v požadovaném rozsahu. Závěrečnou zkoušku skládá žadatel na tom stroji, na kterém vykonal praktický výcvik.

Takový stroj musí být v řádném technickém stavu a žadatel musí mít k dispozici nejen provozní deník, ale také návod k obsluze a údržbě v českém jazyce.

Další informace

Zemní stroje

Nakladače pro jiné než zemní práce, Pravidelné školení strojníků, Přihláška do kurzu strojníků, Rozšíření průkazu strojníka o další skupinu, Skupina 4 – rýpadla s kolovým podvozkem, Skupina 4 – rýpadla s pásovým podvozkem, Skupina 4/7 rýpadlo-nakladače, Skupina 7 – nakladače s kolovým podvozkem

Kurzy obsluhy stavebních strojů