Řidičské oprávnění skupiny AM opravňuje k řízení motorcyklů s konstrukční rychlostí nepřevyšující 45 km.h-1 a se zdvihovým objemem do 50 cm3 a čtyřkolová vozidla s hmotností v nenaloženém stavu nejvýše 350 kg se zdvihovým objemem zážehového motoru nepřevyšujícím 50 cm3 nebo u jiných motorů s výkonem nejvýše 4 kW, Výcvik provádíme na skútru s variátorem (automatická převodovka)! Pro žadatele starší 15 let.