Kvalifikační kurzy jeřábníků a vazačů s oprávněním signalisty

Rádi bychom upozornili zájemce o kvalifikaci v tomto oboru, že ČSN ISO 12480-1 až 5 jeřáby a ČSN ISO 9926-1 výcvik jeřábníků, jsou platné již od roku 1990, tudíž naše společnost zajišťuje přípravu jeřábníků, vazačů a signalistů dle uvedených norem, nikoliv podle již neplatných norem a předpisů.

V současné době je naše společnost certifikována u certifikační autority Internationale Education Society Ltd. London, takže kurzy jsou akreditovány a absolventi mohou získat nejen osvědčení o absolvování kvalifikačního kurzu a průkaz obsluhy manipulačních vozíků, ale také mezinárodně uznávaný certifikát IES.

Pokračování…