Manipulační technika a zdvižné vozíky

Akreditované školicí středisko MARKoS CZ, s.r.o. provádí vstupní i pravidelná školení obsluhy manipulačních vozíků.

Rádi bychom upozornili zájemce o kvalifikaci obsluhy manipulačních vozíků, že ČSN ISO 5053 je platná již od roku 2001, tudíž naše společnost zajišťuje přípravu řidičů dle kategorizace motorových vozíků podle uvedené ČSN ISO 5053.

V současné době již proběhla akreditační procedura u IES London, na základě které by naše kurzy měly být uznatelné z pohledu úřadu práce jako rekvalifikační.

Absolventi těchto kurzů obsluhy manipulačních vozíků jsou  připravováni a přezkoušeni ze svých znalostí a dovedností. Následně získají noví řidiči osvědčení o absolvování kvalifikačního kurzu a průkaz obsluhy manipulačních vozíků. V ucelené nabídce kurzů nechybí jak vozíky se spalovacím motorem, tak i elektrické vozíky, vozíky s pevnou plošinou, vozíky tažné a tlačné a vozíky zdvižné. Samozřejmostí je doplnění vozíků bez pohonu.

Součástí všech kurzů obsluhy manipulačních vozíků je teoretická část přípravy i praktický výcvik. Po absolvování celého kurzu je nový pracovník připraven pro samostatnou práci obsluhy manipulačních vozíků.