Pravidelné školení řidičů referentů

Pravidelné povinné školení řidičů zajišťujeme pro své klienty již déle než 20 let. Sice současná právní úprava pojem „řidič – referent“ již nezná, ale protože je tento termín masově rozšířen, dovolím si tuto benevolenci a budu používat označení řidič – referent také.

Provádění těchto školení navazuje na dlouholetou praxi školitelů při výkonu služby u Policie ČR a dále v oblastech úzce spjatých se silniční motorovou dopravou, ať už na pověřených úřadech obcí s rozšířenou působností, nebo např. na stanicích technické kontroly.

Toto školení upravuje zákoník práce a zaměstnavatel má zákonnou povinnost proškolit všechny zaměstnance každoročně mimo jiné i v oblasti týkající se silničního provozu a provozu silničních motorových vozidel.

Školení je možné realizovat jak formou prezenční, kdy Vás navštíví náš lektor, který si v případě potřeby přiveze vlastní didaktickou techniku.

Nebo můžete školení absolvovat ve formě e-learningu, kdy Vás po zadání přihlašovacích údajů systém zařadí mezi školené účastníky, bude Vám zpřístupněna výuková prezentace a v závěru provedete požadované přezkoušení. Pokud se chcete zúčastnit školení formou e-learningu, zaregistrujte se, nebo přihlaste ve spodní části stránky.

Po absolvování jakékoliv formy školení je úspěšným účastníkům vystaven certifikát o úspěšném zakončení a pro personální oddělení zaměstnavatele jsou vypracovány předepsané dokumenty pro evidenci školení.

Cena školení je závislá na počtu školených osob a požadované délce školení.

Základní cena školení řidičů referentů je 350,-Kč bez DPH 21%. Stálým zákazníkům a klientům s širokou základnou řidičů referentů poskytujeme množstevní slevy.