Obsluha zemních strojů

Společnost MARKoS CZ, s.r.o. je oficiálním školícím střediskem pro přípravu strojníků k obsluze zemních strojů. Souhlas Ministerstva průmyslu a obchodu ČR se zřízením získala v závěru roku 2013. V současné době jsme jediným poskytovatelem těchto služeb v okrese Benešov.

Provádíme jak vstupní kurzy, tak i pravidelná školení pro obsluhu zemních strojů.

Podle stávající platné legislativy jsou zemní stroje rozděleny do několika kategorií. Naše společnost zajišťuje přípravu strojníků pro stroje uvedené v I. kategorii dle vyhlášky MSv č.77/1965 Sb., což jsou:

a) dozery a traktory kolové nad 50 k (36,8 kW),
b) dozery a traktory pásové,
c) speciální tahače stavebních mechanismů,
d) lopatová rýpadla pásová, automobilní a kolová,
e) korečková rýpadla,
f) korečková hlubidla,
g) drenážní frézy a rýhovače,
h) nakládací a vykládací stroje kolové a pásové nad 35 k (25,76 kW),
i) autogrejdry a grejdrelevátory,
j) motorové skrejpry,
k) skrejpry s pásovým tahačem,
l) truboukladčíky,
m) silniční válce,
n) úzkorozchodné lokomotivy pro přenosné dráhy,
o) speciální motorické sněhové stroje,
p) kompresory s provozním tlakem nad 5 atm (0,5 MPa a 300 m3/hod.)